-- تبلیغات --

160600

۳ عضو یک خانواده یمنی در «الحدیده» به شهادت رسیدند


جنگنده های رژیم سعودی منطقه «الجبلیه» را بمباران کردند که به دنبال آن ۳ عضو یک خانواده شهید و دیگر اعضای آن نیز زخمی شدند.

منبع

-- تبلیغات --

160600
تی کاپ