-- تبلیغات --

160600

حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به «صنعاء» و «الحدیده» یمن


جنگنده های رژیم سعودی در ادامه جنایت های خود علیه مردم یمن استان های صنعاء و الحدیده را به شدت بمباران کردند.

منبع

-- تبلیغات --

160600
تی کاپ