-- تبلیغات --

160600

اعمال تحریم‌های نانوشته واشنتگن علیه تهران


درحالی که تحریم‌های بین‌المللی نباید ناقض حقوق شهروندان عادی باشد، تحریم‌های آمریکا علیه ایران کالا‌های اساسی را نشانه گرفته است.

منبع

-- تبلیغات --

160600
تی کاپ