-- تبلیغات --

160600

با هرگونه موازی کاری و اقدامات بدون نظارت دولت مخالف هستیم


جانشین رئیس سازمان بسیج گفت: با دولت توافق کردیم که در بخش تنظیم بازار و مبارزه با محتکران به یاری دولت بشتابیم.

منبع

-- تبلیغات --

160600
تی کاپ