صخره ای عظیم در جنگل فلاند که روی سطحی ناهموار با تعادلى باورنکردنی قرار گرفته، زمین شناسان هنوز نمیدانند که چگونه آنجا رفته و یا در اثر چه نوع فرسایشی در این ناحیه به این شکل درآمده است!